Välkommen 


Med min kunskap och din vilja kan vi tillsammans utforska vad du längtar efter och hur du kan få mer av det i ditt liv. I terapirummet jobbar vi parallellt med att läka dina sår och ta fram din potential, för att du ska växa och bli hel.


Jag följer ingen mall, utan utgår från vad just du behöver och vill. I min verktygslåda finns metoder och kunskap från bland annat psykosyntes, schematerapi, KBT, anknytningsteori, NLP, imago, compassionterapi, sexologi, gestaltterapi, ACT och utvecklingspsykologi.

“Vad jag uppskattar med att gå i samtal hos dig är det "safe space" som du skapar i samtalsrummet, även om det nu råkar vara på zoom. Det blir ändå ett space där jag kan vara mig själv och komma som jag är. Du är en väldigt bra lyssnare som kan låta det bli tyst en stund, samtidigt tvekar du inte att bryta in och komma med en replik/kommentar för att spegla tillbaka eller få mig att "haja till" i/bryta mitt tankemönster. Tack!”


Kristin

“Caroline skapar en trygg och varm atmosfär och det känns från start som att man sitter och pratar med en klok och icke-dömande god vän. Hon lyssnar, förstår och har gett mig väldigt bra verktyg, samt insikter till att växa och förstå delar av mig själv som varit svåra att nå på egen hand.


Fredrik.H

"Caroline har på ett lugnt och professionellt sätt väglett mig och gett mig värdefulla insikter om mig själv och mitt tänkande. Jag har vidare insett hur viktigt det är att förstå att detta är en process som tar tid. Resultatet växer fram och går inte att stressa fram."


Elisabeth

“Genom att lyssna och ställa rätt frågor får Caroline mig att på ett öppet och ärligt sätt prata med och om mig själv som jag varken hinner eller kan göra själv. I och med det hjälper hon även mig att förstå mig själv och vad jag behöver och vill."


Elin

“Jag uppskattar verkligen att gå i samtal hos Caroline. Hon är otroligt professionell och har ett helhetsperspektiv som jag inte upplevt hos någon annan. Genom att hon ställer precis rätt frågor får man nya perspektiv och kan lättare förstå grunden till olika tanke- och beteendemöster."


E.E

Vill du veta mer?

Följ mig på sociala medier